ISEFJORDENS PERLE

ikon-white-notext
da

ISEFJORDENS PERLE

ikon-white-notext
da

ISEFJORDENS PERLE

ikon-white-notext
da

NATUR & DYRELIV

Orø byder på et særdeles rigt plante- og dyreliv som nyder godt af den unikke øro. Herunder giver vi en lille forsmag på hvad du kan være heldig at støde på i Orøs natur.

På land og i vand

Hvis man er heldig, støder man måske på sæler og marsvin, som hygger sig ved Orøs kyster. Desuden er Isefjorden rig på fisk og især de store blanke havørreder trækker mange lystfiskere til vandet som omkranser Orø. Du kan få gode tips til fiskeriet her.

Ræve, harer og råvildt ser man ofte, når man vandrer på Orø. Er du til de mere eksotiske dyr så tag et smut forbi Orøs helt unikke mini zoo, Orøstrand, hvor du kan møde strudse, lamaer, næsebjørne, fritter, amerikanske egern, silkeaber, forskellige hønseracer, tropiske fugle. Du finder også Danmarks største Tiger Pytonslange på hele 6 meter.

I luften

Svaner, grågæs, edderfugle, gravænder, spidsænder, krikænder, gråænder, skarve, blishøns, måger, fjordterner, strandskader, fiskehejre, regnspove, viber, fasaner, ringduer, krager, tårnfalke, musvåger, ugler, nattergale, større rovfugle, sangsvaner er nogle af de fuglearter der findes på Orø.

Mygblomst

På Orø i Isefjorden har botanikere fra Miljøcenter Roskilde gennem de seneste to års overvågning opdaget en af landets største bestande af den sjældne orkidé, Mygblomst. I 2008 blev der talt 742 planter.

Mygblomst er på Habitatdirektivets liste over arter, som kræver udpegning af bevaringsområder og streng beskyttelse i EU’s medlemslande. Som en del af det nationale overvågningsprogram, NOVANA, er disse arter nærmere eftersøgt og overvåget siden 2004.

Planten blev første gang i nyere tid set på Orø i 1995, og dengang kun med ganske

 

 

få eksemplarer. Trods talrige besøg siden, blev den først set igen, da det daværende Vestsjællands Amt kortlagde habitatnaturtyper i 2006. Da med 19 eksemplarer.

De kommende års overvågning af Mygblomst på Orø må så vise, om bestanden faktisk er i fremgang. eller om stigningen i antal alene skyldes en øget registreringsaktivitet som følge af NOVANA-programmet.

I 2012 iværksatte Natur & Landbrug ApS desuden et projekt i samarbejde med Holbæk Kommune, hvor formålet var at sikre bestanden af Mygblomsten og den Grønbrogede tudse på Orø. Læs projektafrapporteringen her.

Grønbroget tudse

Orø er hjemsted for Holbæks eneste bestand af den fredede paddeart, den grønbrogede tudse. Grønbroget tudse bliver også kaldt for fløjtetudse, fordi hannernes kvækken lyder som fløjtetriller. Den grønbrogede tudse er 6-9 cm lang og ligner en skrubtudse. Men den har flottere farver, idet den er lysegrå til olivengrå og har store, grønne, bugtede pletter med sort kant, som nærmest ligner militært camouflagetøj.

 

Den grønbrogede tudse er den padde, der bl.a. er fundet længst oppe i Himalayas bjerge og længst ude i Sahara. Den er fantastisk til at tilpasse sig ekstreme forhold – herunder altså også Orø . Selvom den er fantastisk til at tilpasse sig de forskellige ekstreme miljøer, kan den dog ikke leve sammen med andre frøer eller tudser, så du finder den kun i og omkring områder som ikke allerede er “beboet” af andre frøer og tudser.