Færgekontaktudvalg

FÆRGEKONTAKTUDVALG ORØ

Færgekontaktudvalgets formål er at drøfte de forslag vedr. øboernes og andre færgebrugeres transport ­og passagerservice, som færgeejerne fremlægger for udvalget eller initiativer fra udvalget. Holbæk Kommune er pligtig at forelægge sine forslag for udvalget.


Færgekontaktudvalgets opgaver er:

  • At drøfte fremlagte forslag til ændringer og forbedringer affærgefartens transport- og passagerservice.
  • At fremføre forslag, som der er enighed om i Færgekontaktudvalget, til Færgefarternes ledelse.
  • For den offentlige færge, at fremføre forslag, som der er enighed om i Færgekontaktudvalget til politikerne, såfremt der måtte være behov for dette.
  • Orientere om relevante forhold vedrørende færgedriften til Orøs beboere når behov herfor konstateres.

    .


Læs mere på færgekontaktudvalgets hjemmeside eller kontakt udvalget via mail på kontakt@faergekontaktudvalg.dk.