Støttemedlemsordning

VELKOMMEN TIL ORØ

ORØKONTORS STØTTEMEDLEMSORDNING

Orøkontors støttemedlemmer består af øboere og andre interesserede, der mener at Orøkontorets kontinuerlige indsats for turisme og bosætning er vigtig for Orø og at Orøkontor, som er hele øens kontor med turistinformation, Borgerservice, kopiering, mødested m.m. og åbent for alle, er værd at bevare og derved støtte.

 

Som støttemedlem har du mulighed for at blive valgt til Orøkontors Bestyrelse og dermed få direkte indflydelse på den overordnede strategiske retning. Du kan også vælge at engagere dig på et mere praktisk plan ved at hjælpe Orøkontor med diverse praktiske opgaver i forbindelse med den daglige drift samt afholdelse af diverse arrangementer m.m.

 

Det koster 100,- i årlig kontingent at være støttemedlem, og de samlede kontingentindtægter går til afholdelse af arrangementer m.m. som direkte kommer øboerne og øens besøgende tilgode.

 

Kontakt Orøkontor for at høre mere eller for at indmelde dig som støttemedlem på info@oroe.dk eller ved personlig henvendelse på Orøkontor.

 

Tak for din støtte!

 

 

Siden er udgivet af: Orøkontor - Turisthuset - Orø Havn - 4305 Orø - Tlf: 61 73 08 70 - info@oroe.dk