Orø Basaren

VELKOMMEN TIL ORØ

ORØ BASAREN

Fors A/S har sammen med Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Kommune og de lokale øboere søsat projektet Orø som Forsynings- og DemonstrationsØ, hvor vi sammen vil teste og udvikle grønne og smarte løsninger. Vil du være med til at udvikle Orø og fremtidens forsyning? Så kom til Orø-basaren, hvor formålet er at indgå nye partnerskaber og få opstartet nye udviklings- og demonstrationsprojekter inden for fire spor.

 

Visionen for Orø som Forsynings- og DemonstrationsØ er at udvikle Orø til et grønt og bæredygtigt ø-samfund, hvor vækst, miljø og mennesker i balance er de bærende elementer. For at opnå dette mål i 2035 skal der arbejdes i fire parallelle spor:

 

Energi-sporet

Orø skal være selvforsynende med CO2-neutral el og varme i samspil med et intelligent elnet

#SmartGrid #varme #el #transport

 

Ressource-sporet

Orø skal i være et affaldsminimerende samfund baseret på genanvendelse og ressourceudnyttelse

#symbiose #nulskrald #upcycling

 

Jordbrugs-sporet

Orø skal have gennemgået en økologisk jordbrugsomstilling med fokus på biodiversitet

#permakultur #økologi #skovhaver #fødevarer

 

Samfunds-sporet

Orø skal forblive et levedygtigt helårssamfund og sikre vækst gennem udviklingen af attraktive sociale og kulturelle tilbud

#turisme #bosætning #arbejdspladser #mobilitet

 

PROGRAM

10:00 Velkomst v. Fors A/S

10:15 Præsentation af Orø v. Holbæk Erhvervsforum

10:30 Orø som Forsynings- og DemonstrationsØ v. Fors A/S

11:00 Rundtur på Orø med udvalgte stop

12:00 Frokost

12:45 Workshop i fire spor med kaffepause undervejs

14:45 Opsamling på dagen v. Fors A/S

 

DELTAGERE

Udvalgte virksomheder, interesseorganisationer og fonde.

 

TID

Tirsdag den 4. oktober 2016 fra kl. 10:00-15:00.

 

STED

Orøhallen, Brøndvej 15, Orø, 4300 Holbæk.

 

TILMELDING

Senest fredag den 23. september til Lærke Ærenlund på lae@fors.dk Skriv “Orø basar” i emnefeltet.

 

ARRANGØRER

ORØ SOM FORSYNINGS- OG DEMONSTRATIONS-Ø

Læs mere om projektet HER

 

Siden er udgivet af: Orøkontor - Turisthuset - Orø Havn - 4305 Orø - Tlf: 61 73 08 70 - info@oroe.dk