Smarte Kloakeringsløsninger

VELKOMMEN TIL ORØ

SMARTE KLOAKLØSNINGER

Som et led i kommunens spildevandsplan skal sommerhusområderne på Orø kloakeres. Det sker for at forbedre afledningsforholdene og sikre et bedre vandmiljø. Fors A/S skal over årene 2016-2018 grave op og udlægge kloak til sommerhusområderne. Arbejdsgruppen ser på mulighederne for at lave smarte løsninger, så kloakeringen kan skabe merværdi for øboerne mens generne står på. Der kigges især på muligheder for at anvende de store mængder jord, der bliver gravet op, til lokale projekter frem for at sejle dem væk fra øen. Alene i 2016 forventer Fors at stå med 7.000 m3 jord fra opgravning. I gruppen arbejdes der også for at muliggøre samgravning med andre aktører, så vejene ikke skal graves op flere gange – fx tages kontakt til udbydere af fibernet, som overvejer at udbyde internet på øen.

 

 

Aktiviteter

Der afholdes informationsmøde for berørte grundejere den 15. marts 2016 i Orøhallen.

 

Det forventes, at den kloakeringsarbejdet starter op omkring 15. april 2016.

KONTAKT

Tovholder: Anne-Luise Skovmand, Fors A/S.

Tlf. 30103653

Email: als@fors.dk

 

ØVRIGE GRUPPEMEDLEMMER

 

Siden er udgivet af: Orøkontor - Turisthuset - Orø Havn - 4305 Orø - Tlf: 61 73 08 70 - info@oroe.dk