Orø som forsynings- & Demonstrations-Ø

VELKOMMEN TIL ORØ

ORØ SOM FORSYNINGS- & DEMONSTRATIONS-Ø

Den 1. september 2015 besøgte Holbæk Kommune og Fors A/S (tidligere Holbæk Forsyning A/S) Orø for sammen med øens beboere at drøfte mulighederne for at sætte en række projekter af gensidig interesse i søen. Målet var på sigt at gøre Orø til demonstrationsø for nye, grønne og smarte løsninger på en række områder, der blev defineret på mødet.

Mødet bragte mange ideer på banen, og nogle af ideerne blev omdrejningspunktet for en række arbejdsgrupper. Siden da har arbejdsgrupperne været i fuld sving med at mobilisere sig og flere er allerede kommet et godt stykke med at formulere konkrete projekter.

 

Til at holde sammen på trådene og kooridnere synergier på tværs af de enkelte projekter sidder en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra Holbæk Kommune og Fors A/S samt Orøs Ø-konsulent, Sune Nielsen.

Har du lyst til at engagere dig i eller bare læse mere om en eller flere af grupperne så klik dig ind på den pågældende gruppe herunder, hvor du finder kontaktinfo til gruppens tovholder samt info om gruppens arbejde skrevet af gruppemedlemmerne selv.

AFFALD SOM RESSOURCE

Gruppen her arbejder for, at man bruger affald som ressource lokalt – f.eks. haveaffald der kan laves til flis og bruges på eksempelvis trampestierne. Desuden fokuserer gruppen på muligheden for at etablere et genbrugsværksted hvor effekter restaureres og genanvendes.

SMARTE KLOAKERINGSLØSNINGER

Orø står overfor en ny kloakering. Gruppen ser på mulighederne for f.eks. at anvende den jord, der bliver gravet op til lokale projekter frem for at køre den væk fra øen.

SKOVHAVER PÅ ORØ

I Hestebedgårds have planlægger Skovhavegruppen at etablere en fælles skovhave med frugttræer og ser også på mulighederne for at arbejde med lokal produktion og permakultur.

ENERGI & MILJØ PÅ ORØ

Denne arbejdsgruppe har fået sin egen hjemmeside. Gå til arbejdsgruppens hjemmeside - klik her.

Gruppen arbejder på at udforske mulighederne for at udnytte bio- og haveaffald lokalt, herunder at udnytte overskudsenergi fra vindmøllerne til at opgradere det lokale biogasanlæg, så der kan prdouceres biobrændsel til f.eks. færgen.

TRANSPORT & MOBILITET

Arbejdsgruppen arbejder på at finde mobilitetsløsninger på øen, herunder at få en eldreven ø-bus som også kan tage bagagetransport.

MEJERIGRUPPEN

Mejerigruppen arbejder for at overtage og omdanne Mejeriet på Orø til et multihus med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

VISION 2035

Se vores fælles vision for projektet her.

SYNERGIER PÅ TVÆRS

Nøgleordet i dette projekt er "synergi" hvor de smarte løsninger opstår ved at tænke på tværs af projekterne.

 

F.eks ønsker vi at udnytte overskudsjorden fra klokaeringsprojektet til at lave en BMX bane. Dermed spares den store transportudgift til at køre jorden væk fra øen og samtidig får vi et oplevelsestilbud til øens beboere samt de mange besøgende.

 

Et andets eksempel er udnyttelsen af det lokale haveaffald hvoraf der laves flis, som bruges til forbedring af øens stisystemer.

ORØ SOM OPLEVELSES-Ø

Gruppen arbejder bl.a. for at gøre Orø endnu mere turistvenlig bl.a. ved bedre adgang til naturen via trampestierne. Desuden arbejder en anden gruppe med etablering af aktive uderum for børn og voksne.

BYFORNYELSE OG BOLIGMASSE

Gruppen arbejder primært med at sikre bedre boligtilbud til potentielle tilflyttere herunder nye lejeboliger grundet stor efterspørgsel herpå.

 

Siden er udgivet af: Orøkontor - Turisthuset - Orø Havn - 4305 Orø - Tlf: 61 73 08 70 - info@oroe.dk