Energi og Miljø på Orø

VELKOMMEN TIL ORØ

ENERGI & MILJØ PÅ ORØ

Gruppen arbejder på at udforske mulighederne for at fremme en grøn omstilling indenfor øens energiproduktion Gruppens aktiviteter er skilt i to spor: Elektricitet og varme.

 

Varmegruppen sigter mod at løse udfordringerne med øens mange gamle oliefyr, som er en dyr opvarmningsform for øboerne og på sigt alligevel skal udskiftes. Der arbejdes bredt med forskellige mulige grønne alternativer. Blandt andet kigges der på, i hvilket omfang det vil være muligt at udnytte øens egne biomasseressourcer samt bio- og haveaffald til fx lokal fremstilling af biogas. Gruppen vil undersøge mulighederne for kollektiv opvarmning i særligt Bybjerg men også søge løsninger for de steder, hvor bebyggelserne ligger for spredt til kollektiv opvarmning – her kunne løsningen fx være varmepumper.

 

Elektricitetsgruppen undersøger muligheder for at dække øens strømforbrug med lokalproduceret grøn elektricitet. Gruppen undersøger muligheder for både solceller og vindkraft. Mht. vindkraft tages udgangspunkt i mulighederne for at udskifte øens seks vindmøller med nyere møller. Der arbejdes på at undersøge forskellige modeller for folkeejede møller, så øboerne selv kan få gavn af afkastet fra vindkraftproduktionen.

 

Der er en kobling mellem energigruppen og mobilitetsgruppen med henblik på at undersøge muligheder for el- eller biogasbaserede køretøjer (fx ø-bus).

Aktiviteter

Se nærmere på arbejdsgruppens hjemmeside her.

KONTAKT

Tovholder: Henning Deurell, øbo

(kontaktoplysninger findes på gruppens hjemmeside her.)

 

Øvrige gruppemedlemmer:

Helle Lillelund Salling, Holbæk Kommune

Camilla Hay, Fors A/S

 

Siden er udgivet af: Orøkontor - Turisthuset - Orø Havn - 4305 Orø - Tlf: 61 73 08 70 - info@oroe.dk