Byfornyelse & Boligmasse

VELKOMMEN TIL ORØ

BYFORNYELSE & BOLIGMASSE

Gruppen arbejder primært med at sikre bedre boligtilbud til potentielle tilflyttere herunder nye lejeboliger grundet stor efterspørgsel herpå.

 

For at bevare Orø som et levedygtigt og attraktivt lokalområde må vi have flere lejeboliger. Især er der behov for lejeboliger til familier med børn. Vi har hen over sommeren oplevet et veritabelt boom af folk, der gerne ville leje sig ind på øen i noget beboeligt. En del af de henvendelser vi får er fra familier, der gerne vil prøve ø-livet af inden de binder sig i et huskøb.

I forbindelse med oplægget om Orø som demonstrationsø ser vi mange muligheder for både teknisk og socialt at gøre noget anderledes.

Ideen er at når man bygger familievenlige boliger tæt op ad et ældrecenter, giver det mulighed for dels at lave nogle energimæssige og andre infrastrukturelle løsninger, der kan komme begge boligtyper til gode, dels at lægge op til fællesaktiviteter ved at indrette bebyggelsen, så den frister til samvær. Forandringen vil skabes ved at gøre ældrecenteret mere bæredygtigt, samt ved at højne beboernes livskvalitet. Her skal være plads til både børn og høns.

KONTAKT

Tovholder: Jens Bloch - Øbo

Tlf. 21490241

Email: jens.bloch@hotmail.com

 

Øvrige gruppemedlemmer:

 

Siden er udgivet af: Orøkontor - Turisthuset - Orø Havn - 4305 Orø - Tlf: 61 73 08 70 - info@oroe.dk