Affald som ressource

VELKOMMEN TIL ORØ

AFFALD SOM RESSOURCE

Gruppen arbejder for, at affald bliver en ressource, der såvidt muligt genanvendes lokalt. Gruppen har tre indsatsområder:

1) At sikre en bedre sortering i hjemmet, så der bliver genanvendt mere og forbrændt mindre.

2) Haveaffald, der fremadrettet forhåbentlig kan bruges til lokal jordforbedring og flis til eksempelvis trampestierne.

3) Etablering af direkte genbrug på Orø, hvor der kan repareres, genbruges og sælges egnede ting fra f.eks. øens genbrugsplads.

 

STATUS

- Marts 2016: Undersøge muligheder med hensyn til etablering af direkte genbrug på Orø

- Maj 2016: Kick-off for koncept for direkte genbrug.

- Juni til oktober 2016: Afprøvning af fremtidens sorteringssystem.

 

GENNEMFØRTE AKTIVITETER

Folkekøkken i oktober 2015 i forbindelse med Operation Dagsværk.

KONTAKT

Tovholder: Lærke Ærenlund, Fors A/S

Tlf. 30103637

Email: lae@fors.dk

 

ØVRIGE GRUPPEMEDLEMMER

Ole Nielsen - Øbo

Siri Reiter - Øbo

Lilian Petersen - Øbo

Cathrine Dolleris - Øbo

Claus Jørgensen - Øbo

Torben Christensen - Øbo

Pia Schmidt - Øbo

Brian Vejrup - Øbo

 

Siden er udgivet af: Orøkontor - Turisthuset - Orø Havn - 4305 Orø - Tlf: 61 73 08 70 - info@oroe.dk